Cykelskolan 23-24 maj

Ca. 30 deltagare dök upp på lördagen. Barn från 4år. Vi började med några balansövningar innan vi delade upp gruppen och körde in i skogen. Gruppen med äldre leddes av Håkan och Göran, två föräldrar som hjälpte till. Gruppen med yngre cyklister körde på fina stigar med flera föräldrar som vägvisare. Lera, barr och smutsiga kläder, men inga sura miner.

Dag två saknades några barn men nya dök upp så antalet var ca. 30 på söndagen. Nya balansövningar innan vi gav oss ut på stigarna. Dagen avslutades med fika och diplomutdelning. Solen lyste och deltagarna var glada. ÖCK vill tacka föräldrar och barn för en härlig helg och hoppas vi snart igen.

Mvh
Jens Tirén

Foto: Anna-Karin Ivarsson

2015-05-23 10.20.46
2015-05-23 10.23.03
2015-05-23 10.23.34 2015-05-23 11.03.42 2015-05-24 11.02.02 2015-05-24 11.22.49